Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg

Onsdag den 11. april 2018 kl. 17.00 i Nordkraft, niv. 6

Vi indkalder hermed alle medlemmer og interessenter til vor årlige generalforsamling. Der er følgende dagsorden:

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – til godkendelse
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år – til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forslag til ændring af vedtægterne. Forslagene er optrykt på næste side.
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
  På valg er Jan Karkov Sørensen (modtager genvalg)
 8. 8. Valg af øvrige bestyrelse
  På valg er Per Wulff og Rasmus Storgaard (begge modtager genvalg)
 9. Valg af 2 suppleanter
  På valg er Tina Andrea Møller (modtager ikke genvalg) og Jacob Bülow Sørensen (modtager genvalg)
 10. 10. Valg af 2 revisorer
  På valg er Fredie Christensen og Lene Pedersen
 11. Valg af 1 revisorsuppleant
  På valg er Anna Kirsten Olesen
 12. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til drøftelse og eventuel vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer. En forudsætning for stemmeafgivelse er, at pågældende ikke er i restance med kontingentet. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

Klubben vil være vært ved et måltid mad i løbet af aftenen. Deltagelse kræver derfor tilmelding til kontoret på mail: kontakt@parasportaalborg.dk eller tlf. 98 16 72 82 (tirsdag og torsdag mellem kl. 10 og 14) senest den 3. april.

Mend venlig hilsen
Bestyrelsen

PS: I kan allerede godt glæde jer til det underholdende indslag – det bli’r spændende. Det vil blive opslået på facebook og www.ihaalborg.dk, når det er kommet helt på plads 🙂

 

Link til beretning og årsregnskab

Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK