Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg

Onsdag den 6. april 2022 kl. 18 i Vejgaardhallen, Vejgaard Torv 3, 9000 Aalborg

Vi indkalder hermed alle medlemmer og interessenter til vores årlige generalforsamling.

Der er følgende dagsorden:


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – til godkendelse
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år – til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
  Forslag fra bestyrelsen om ændring af foreningens navn fra: ”Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg” til ”Parasport Aalborg”
 6. Valg af formand
  På valg er Jan Karkov Sørensen
 7. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Rasmus Storgaard og Per Wulff
 8. Valg af 2 suppleanter
  På valg er Lene Knøss Hansen og Anna Kirsten Olesen
 9. 9. Valg af 2 revisorer
  På valg er Fredie Christensen og Lone Andersen
 10. Valg af 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt

 

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til drøftelse og eventuel vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer. En forudsætning for stemmeafgivelse er, at pågældende ikke er i restance med kontingentet. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Klubben vil være vært ved et måltid mad. Deltagelse kræver derfor tilmelding til kontoret på mail: kontakt@parasportaalborg.dk eller tlf. 98 16 72 82 (tirsdag og torsdag kl. 10 -13) senest den 28. marts.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Program for generalforsamlingen

Kl. 17.45         Dørene åbner

Kl. 18.00        Spisning (stegt flæsk og persillesovs) – derefter generalforsamling

Kl. 20.30        Aftenen forventes at afslutte

 

Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK