Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg

Onsdag den 1. september 2021 kl. 17.00 på Trekanten – bibliotek & kulturhus, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Ø.

Vi indkalder hermed alle medlemmer og interessenter til vores årlige generalforsamling. Der er følgende dagsorden:


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – til godkendelse
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år – til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af kasserer
  På valg er Gerd Skantorp, der er villig til genvalg.
 7. 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Lars Thyregod Jensen, Connie Thodberg og Per Kristensen, der alle er villige til genvalg.
 8. Valg af 2 suppleanter
  På valg er Lene Knøss Hansen, der er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår Anna Kirsten Olesen.
 9. 9. Valg af 2 revisorer
  På valg er Fredie Christensen og Lene Pedersen
 10. Valg af 1 revisorsuppleant
  På valg er Anna Kirsten Olesen
 11. Eventuelt

 

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til drøftelse og eventuel vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer. En forudsætning for stemmeafgivelse er, at pågældende ikke er i restance med kontingentet. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Klubben vil være vært ved et måltid mad i løbet af aftenen. Deltagelse kræver derfor tilmelding til kontoret på mail: kontakt@parasportaalborg.dk eller tlf. 98 16 72 82 (tirsdag kl. 10-14 og torsdag kl. 10 -13) senest den 25. august.

Har du brug for kørsel til generalforsamlingen – skal dette bestilles via kontakt@parasportaalborg.dk – senest den 25. august.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK