Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg

Onsdag den 1. april 2020 kl. 17.00 i Nordkraft, niv. 6

Vi indkalder hermed alle medlemmer og interessenter til vores årlige generalforsamling. Der er følgende dagsorden:

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – til godkendelse
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år – til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand
  På valg er Jan Karkov Sørensen
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  På valg er Rasmus Storgaard og Per Wulff

  7a.   Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år
           Kristoffer Stormark ønsker at udtræde 1 år før valgperioden udløber.

 1.  Valg af 2 suppleanter
   På valg er Connie Thodberg Jensen. Per Kristensen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Jan Krogh Sørensen.
 2. Valg af 2 revisorer
  På valg er Fredie Christensen og Lene Pedersen
 3. Valg af 1 revisorsuppleant
  På valg er Anna Kirsten Olesen
 4. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til drøftelse og eventuel vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer. En forudsætning for stemmeafgivelse er, at pågældende ikke er i restance med kontingentet. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Klubben vil være vært ved et måltid mad i løbet af aftenen. Deltagelse kræver derfor tilmelding til kontoret på mail: kontakt@parasportaalborg.dk eller tlf. 98 16 72 82 (tirsdag og torsdag mellem kl. 10 og 14) senest den 25. marts.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK