Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg

Onsdag den 10. april 2019 kl. 17.00 i Nordkraft, niv. 6

Vi indkalder hermed alle medlemmer og interessenter til vores årlige generalforsamling. Der er følgende dagsorden:

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – til godkendelse
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år – til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af kasserer
  På valg er Gerd Skantorp
 7. 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Jan Krogh Sørensen, Kristoffer Stormark og Lars Thyregod Jensen
 8. Valg af 2 suppleanter
  På valg er Tobias H. Jensen og Jacob Bülow Sørensen
 9. 9. Valg af 2 revisorer
  På valg er Fredie Christensen og Lene Pedersen
 10. Valg af 1 revisorsuppleant
  På valg er Anna Kirsten Olesen
 11. Eventuelt

 

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til drøftelse og eventuel vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer. En forudsætning for stemmeafgivelse er, at pågældende ikke er i restance med kontingentet. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Klubben vil være vært ved et måltid mad i løbet af aftenen. Deltagelse kræver derfor tilmelding til kontoret på mail: kontakt@parasportaalborg.dkeller tlf. 98 16 72 82 (tirsdag og torsdag mellem kl. 10 og 14) senest den 1. april.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK