Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg

Onsdag den 1. september 2021 kl. 17.00 på Trekanten – bibliotek & kulturhus, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Ø.

Vi indkalder hermed alle medlemmer og interessenter til vores årlige generalforsamling. Der er følgende dagsorden:


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – til godkendelse
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år – til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
  Foreningens navn ændres til “Parasport Aalborg”
 6. Valg af kasserer
  På valg er Gerd Skantorp, der er villig til genvalg.
 7. 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Lars Thyregod Jensen, Connie Thodberg og Per Kristensen, der alle er villige til genvalg.
 8. Valg af 2 suppleanter
  På valg er Lene Knøss Hansen, der er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår Anna Kirsten Olesen.
 9. 9. Valg af 2 revisorer
  På valg er Fredie Christensen og Lene Pedersen
 10. Valg af 1 revisorsuppleant
  På valg er Anna Kirsten Olesen
 11. Eventuelt

 

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til drøftelse og eventuel vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer. En forudsætning for stemmeafgivelse er, at pågældende ikke er i restance med kontingentet. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Klubben vil være vært ved et måltid mad i løbet af aftenen. Deltagelse kræver derfor tilmelding til kontoret på mail: kontakt@parasportaalborg.dk eller tlf. 98 16 72 82 (tirsdag kl. 10-14 og torsdag kl. 10 -13) senest den 25. august.

Har du brug for kørsel til generalforsamlingen – skal dette bestilles via kontakt@parasportaalborg.dk – senest den 25. august.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK