Indkaldelse til generalforsamling

Onsdag den 6. april 2016 kl. 17.00 i Nordkraft, niv. 6

Vi indkalder hermed alle medlemmer og interessenter til vor årlige generalforsamling. Der er følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse ifølge § 10
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af evt. indkomne forslag
  6. Valg af formand. På valg er Jan Karkov Sørensen (ønsker genvalg)
  7. Valg af øvrige bestyrelse. På valg er Knud Rune Andersen (ønsker ikke genvalg) og Jannie Thorup Beierholm (ønsker ikke genvalg)
  8. Valg af 2 suppleanter. På valg er Rasmus Storgaard (ønsker genvalg) og Jeanette Martens Christensen (ønsker ikke genvalg)
  9. Valg af 2 revisorer – på valg er Fredie Christensen og Lene Pedersen – og valg af 1    revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til drøftelse og eventuel vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer. En forudsætning for stemmeafgivelse er, at pågældende ikke er i restance med kontingentet. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

Klubben vil være vært ved et måltid mad i løbet af aftenen. Deltagelse kræver derfor tilmelding til kontoret på mail: kontakt@parasportaalborg.dk eller tlf. 98 16 72 82 (tirsdag og torsdag mellem kl. 10 og 14) senest 3 dage inden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

 

 

 

Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK