Indkaldelse til generalforsamling

Onsdag den 10. april 2019 kl. 17.00 i Nordkraft, niv. 6

Vi indkalder hermed alle medlemmer og interessenter til vores årlige generalforsamling. Der er følgende dagsorden:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – til godkendelse

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år – til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af kasserer. På valg er Gerd Skantorp

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jan Krogh Sørensen, Kristoffer Stormark og Lars Thyregod Jensen

8. Valg af 2 suppleanter. På valg er Tobias H. Jensen og Jacob Bülow Sørensen

9. Valg af 2 revisorer. På valg er Fredie Christensen og Lene Pedersen

10. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er Anna Kirsten Olesen

11. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til drøftelse og eventuel vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer. En forudsætning for stemmeafgivelse er, at pågældende ikke er i restance med kontingentet.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK