11/01/22

INFO VEDR. INDENDØRS IDRÆT SAMT SVØMNING I VADUMHALLEN OG PÅ GL. LINDHOLM SKOLE
 
Vi er i gang igen i alle idrætter og der gælder flg. restriktioner og anbefalinger:
• Du skal have mundbind på når du går ind og ud af hallen
• Du skal selvfølgelig ikke have mundbind på når du udøver din idræt
• Du skal IKKE vise Corona-pas når du skal til idræt. DOG gælder det at hvis du vil i hallens cafeteria, skal du der vise gyldigt Corona-pas
• Bliv hjemme hvis du føler dig syg, host og nys i ærmet, hold en god håndhygiejne og prøv at holde afstand hvor du kan
 
Vi håber alle kommer godt i gang med idrætten igen.
 
Venlig hilsen
Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg

 

22/12/21

På grund af Corona-situationen følger vi naturligvis myndighedernes anbefalinger.
Derfor er der aflysning af indendørs idrætter mandag den 3. januar og tirsdag den 4. januar 2022.
Dette berører svømning i Vadumhallen, skydning i Vadumhallen, alle idrætter i Nordkraft samt Happy Dance for både børn og voksne i Tornhøj Idrætscenter.
Vi håber det kun bliver nødvendigt med aflysning denne ene gang – og følger situationen tæt.

 

10/09/21

Vi har modtaget nedenstående fra Aalborg Kommune
 
Til foreninger, aftenskoler, daghøjskoler, samråd, forsamlingshuse, foreningshuse, frivillige sociale foreninger, selvejende idrætshaller m.fl.
I forbindelse med genåbningen af fritidslivet er det med stor glæde, at vi nu kan meddele jer, at alle restriktioner pr. dags dato bortfalder på idræts- og fritidsområdet.
Dette gør sig gældende i forbindelse med at Kulturministeriet den 27. august meddelte, at regeringen ikke forlænger kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom.
Det betyder også, at de sektorspecifikke retningslinjer, herunder retningslinjerne på fritidsområdet er ophævet fra 1. september og erstattes af sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger.

I vil derfor skulle søge information om smitteforebyggelse på Sundhedsstyrelses hjemmeside https://www.sst.dk/da/corona
Da der fortsat er covid-19 i samfundet, vil vi anbefale jer, at følge Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd:
 
1. Bliv vaccineret
2. Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
3. Hold afstand
4. Luft ud og skab gennemtræk
5. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved
Vi håber, at I fortsat vil passe godt på hinanden for at holde smitten nede.
Vi vil endnu engang gerne kvittere for jeres indsats under coronaen. I har tacklet situationen rigtig flot og vist stor ihærdighed og iderigdom i forbindelse med at fastholde et godt og varieret fritidsliv i vores kommune.
 
Venlig hilsen
Erik Kristensen
Afdelingschef
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg


5/8/21

For seneste opdateringer vedrørende Covid-19, anbefaler vi jer at kigge på: “Råd og regler om Covid-19 i Aalborg Kommune5/7/21

Orientering fra Sundheds- og Kulturforvaltningen vedr. Covid-19

Til foreninger, aftenskoler, daghøjskoler, samråd, forsamlingshuse, foreningshuse, frivillige sociale foreninger, selvejende idrætshaller m.fl.

I forbindelse med genåbning af fritidslivet og den forestående sommerferie for mange, følger nedenfor orientering om de væsentligste retningslinjer der er gældende dags dato:

 • At forsamlingsloftet er 250 personer indendørs og at forsamlingsloftet udendørs ikke længere finder anvendelse for almindelige foreningsaktiviteter. Bemærk undtagelser for arrangementer, camps, lejre, professionelle mv. hvor særlige retningslinjer gør sig gældende.
 • At der ved siddende aktiviteter højst må være en person pr. 2 m2 gulvareal, og at afstanden mellem hver siddende deltager skal være mindst 1 meter.
 • At gældende forsamlingsloft også er gældende for generalforsamlinger hvor personer i det væsentligste sidder ned.
 • At der ved øvrige aktiviteter – herunder i omklædningsrum, klublokaler mv. – højst må være én person pr. 4 m2 gulvareal.
 • At der foreligger en plan for håndtering af selvisolering og personer med symptomer
 • At hånddesinfektionsmiddel er tilgængeligt (mindst 70 pct. alkohol)
 • At der er fokus på hygiejne – herunder hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
 • At der sker hyppig rengøring efter konkret behov – herunder af materiel, kontaktpunkter, overflader mv. I fx omklædningsrum og aktivitetslokaler skal der gøres covid-19 rent efter brug inden næste hold / brugergruppe.
 • At kontakt reduceres – herunder fokus på afstandskrav, hyppighed, varighed og barrierer
 • At der KUN er krav om Coronapas til indendørs idrætsaktiviteter for deltagere, besøgende, tilskuere, trænere med videre over 18 år. Det vil sige at der til øvrige forenings- og fritidsaktiviteter ikke er krav om coronapas.
 • Ved udendørs Idrætsaktiviteter skal der også kunne fremvises coronapas hvis der anvendes omklædningsrum og klublokaler.
 • At det er den enkelte idrætsforenings ansvar at sørge for stikprøvekontrol af Coronapas mindst en gang i døgnet i hvert lokale

Personer, der af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test, er undtaget for krav om test og coronapas. Fra torsdag den 1. juli træder nye regler i kraft, så det bliver et krav, at disse borgere skal kunne fremvise dokumentation for deres undtagelse. Se Orientering om ændringer i regler for personer, der er undtaget for test og coronapas pr. 1. juli 2021..pdf (sum.dk)

Bemærk, at det til enhver tid er brugerens/foreningens eget ansvar at sikre, at aktiviteterne sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt og at retningslinjerne udstukket af Kulturministeriet og Sundhedsstyrelsen efterleves.

Da vi er bekendte med, at der fortsat kan være uafklarede spørgsmål i forbindelse med den aktuelle genåbning og at retningslinjerne løbende ændres, henviser vi til Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

Se i øvrigt:

Sundhedsstyrelsens anbefalinger: https://www.sst.dk/da/corona

Link til overblik over gældende restriktioner: [www.coronasmitte.dk]www.coronasmitte.dk [www.coronasmitte.dk%20]

Retningslinjer for sommeraktiviteter som fx lejre, -aktiviteter, -camps: 22. juni Retningslinjer for aktiviteter (kum.dk)

I opfordres fortsat til, som supplement til ovenstående, at følge de vejledninger jeres forbund og paraplyorganisationer udstikker. Brugere og foreninger, der ikke har en paraplyorganisation, kan som supplement til myndighedernes anvisninger følge med på Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside www.duf.dk – alternativt, om nødvendigt, kontakte forvaltningen på telefon 99314162.

Hurtig / automatisk nedlukning

Som led i udmøntningen af Rammeaftale om plan for genåbning er der blevet udarbejdet en model for hurtige og effektive lokale nedlukninger på sogneniveau som er gældende for alle lokaler hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter. Modellen er trådt i kraft og betyder, at kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at lukke et sogn når følgende gør sig gældende:

 • Incidensen i et sogn overstiger 600 smittede med COVID-19 pr. 100.000 indbyggere de seneste syv dage
 • Der er registreret mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage
 • Og positivprocenten på mindst 3 procent de seneste 7 dage

Vi forventer, at I følger udviklingen og er klar til at lukke jeres aktiviteter ned såfremt ovenstående gør sig gældende i det sogn jeres aktivitet er hjemmehørende.

Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at der som normalt ikke gøres rent i skolehaller og kommunale klublokaler i skolernes sommerferie, og at det derfor til fulde er brugernes ansvar at foretage den nødvendelige rengøring.

Afslutningsvist vil vi gerne takke for jeres indsats under coronaen. Vi håber, at vi ser ind i et lyst efterår. Pas godt på jer selv og hinanden!

I ønskes alle en rigtig god sommer!
 

Venlig hilsen

Erik Kristensen
Afdelingschef

Fritid og Landdistrikt
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg

www.aalborg.dk
facebook.com/aalborgkommune
www.linkedin.com/company/aalborg-kommune/

 

4/6/21

Vi har lige erfaret, at Vor Frue Sogn, lukker ned fra i morgen – på grund af for stort smittetal.
Nordkraft ligger i Vor Frue Sogn og bliver dermed ramt af nedlukningen.
Der er altså ingen træning mandag, tirsdag og torsdag foreløbigt i næste uge.

Vi giver besked når det bliver muligt at åbne igen

10/5/21

Medlemmer i alle aldre er velkommen igen

Der gælder flg. restriktioner – uanset idrætsgren

Alle over 17 år skal fremvise gyldigt Coronapas – både medlemmer, ledsagere, hjælpere og medspillere!!!

Coronapasset skal indeholde en af nedenstående:

 • Tidligere påvist smitte med COVID-19 (max 180 dage gammel test).
 • Negativ PCR-eller lyntest (foretaget inden for 72 timer).
 • Færdigvaccination mod COVID-19.

Det er strafbart og kan medføre bøde, såfremt Coronapas-kravet ikke bliver overholdt. Vi bliver derfor nødt til at være skrappe og bliver nødt til at afvise, hvis der kommer nogen, der ikke kan fremvise passet.

Det er din træner eller anden leder, der foretager denne kontrol.

Der må max være 25 personer til stede – inkl. medlemmer, ledsagere/hjælpere og medspillere.

Er man over 25 deltagere kan man dele sig i 2 eller flere grupper. Hver gruppe skal holde sig indenfor et tydeligt afmærket område – brug evt. kegler, snor eller lignende. Der skal være tilstrækkelig afstand mellem områderne – mindst 2 meter. Der skal være en træner til hver gruppe.

Kontaktsport skal begrænses til øvelser uden kropskontakt for voksne mellem 18 og 69 år.

Kontaktsport med kropskontakt er tilladt for børn og unge til og med 17 år og for voksne på 70 år og derover.

Desuden gælder fortsat reglerne om god håndhygiejne, hyppig afspritning af hænder, dørhåndtag, materiel – ganske som før jul.

Holde god afstand – min 1 meter – gerne 2 meter hvor det er muligt.

Hoste og nyse i ærmet.  Ikke kramme eller give hånd!!

Blive hjemme, hvis man er syg eller har symptomer på Covid-19.

Der skal bæres mundbind, når man bevæger sig rundt i idrætshallen/faciliteten – man må tage mundbindet af, når man dyrker eller er træner sin idrætsgren. HUSK AFSTAND.

Hvis du ikke allerede har hørt fra din træner – så kontakt ham/hende, så du er sikker på at DIN idræt er klar til gå i gang igen.

Vi håber, alle er SÅ klar til at komme i gang med idræt og ønsker jer alle rigtig god fornøjelse.

Venlig hilsen

Bestyrelsen
Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg

22/03/21

Al indendørs idræt og aktiviteter holder fortsat lukket til og med den 20. april 2021.

25/02/21

Vi følger naturligvis myndighedernes anbefalinger og derfor kan al udendørs idræt begynde igen fra mandag den 1. marts.
 
Al indendørs idræt og aktiviteter holder fortsat lukket indtil videre til og med den 15. marts 2021.
Hvad der derefter sker, ved vi endnu ikke.
 
Følg med her på hjemmesiden og på vores facebookside I.H. Aalborg – hvor vi vil opdatere, så snart vi ved mere.


29/01/21
Til alle medlemmer og medspillere! 

Vi følger naturligvis myndighedernes anbefalinger og holder fortsat lukket for alle aktiviteter til og med den 28. februar 2021.
Hvad der derefter sker, ved vi endnu ikke.
 
Følg med her på hjemmesiden og på vores facebookside I.H.Aalborg – hvor vi vil opdatere, så snart vi ved mere.
 
Venlig hilsen
Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg


14/01/21
Til alle medlemmer og medspillere! 

Vi følger naturligvis myndighedernes anbefalinger og holder fortsat lukket for alle aktiviteter til og med den 7. februar 2021.
Hvad der derefter sker, ved vi endnu ikke.
 
Følg med her på hjemmesiden og på vores facebookside I.H.Aalborg – hvor vi vil opdatere, så snart vi ved mere.
 
Venlig hilsen
Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg

31/12/20
Til alle medlemmer og medspillere!

Vi følger naturligvis myndighedernes anbefalinger og holder fortsat lukket for alle aktiviteter til og med den 17. januar 2021.
Hvad der derefter sker ved vi endnu ikke.
 
Følg med på hjemmesiden www.ihaalborg.dk og vores facebookside I.H.Aalborg – hvor vi vil opdatere, så snart vi ved mere.
 
Rigtig godt nytår!
 
Venlig hilsen
Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg
 

10/12/20
Efter de nye retningslinjer bliver der lukket ned for idræt i Aalborg Kommune.

Vi har fuld forståelse for de nye tiltag. Vi skal passe på os selv og hinanden.
Rundt i afdelinger, plejer der at være hyggelige juleafslutninger. Det må vi have til gode til næste år.
 
Vi forventer og håber, at kunne starte op igen i uge 1 2021. Følg med her på Facebook og klubbens hjemmeside, hvor vi melder ud når der er nyt.
 
Tak til alle medlemmer, trænere,og frivillige i foreningen for jeres indsats, uden jer ville der ikke være en forening.
Glæder os til et forhåbentlig godt sportslig 2021.
Glædelig Jul og Godt Nytår til jer og jeres familie.
 
Med sportslig hilsen
Jan, formand


23/10/20
OPFØLGNING PÅ COVID-19 
Trods udviklingen i covid-19, har vi fortsat gang i alle vores idrætter. 

Vi gør stadigvæk vores ypperste for at opfylde alle de anbefalinger til afstand og hygiejne, som Regeringen og Sundhedsstyrelsen har udstedt. 

Vi regner med og håber på, at du som medlem vil hjælpe os med at gøre det samme, så vi kan blive ved med at passe på hinanden, nu hvor smittetallet desværre igen er stigende. 

Lyt til din træner og følg de retningslinjer, der er på det pågældende idrætssted. 

Brug mundbind, hvor det er påkrævet og hvis det gør dig mere tryg.

Husk! Al deltagelse er på eget ansvar.

Hold afstand • Nys og host i albuen • Sprit/vask hænder tit • Bliv hjemme, hvis du har symptomer

11/8/20

VIGTIGT VEDR. GENERALFORSAMLINGEN

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen den 2. september.
På grund af Covid-19 har vi ændret programmet så det ser således ud:
Kl. 17: Velkommen til kaffe, sodavand og sandwich
Kl. 17.15: Generalforsamling jvnf. Tidligere udsendt dagsorden
Kl. 19: Tak for i dag
Tilmelding til kontakt@parasportaalborg.dk – senest den 26. august
Det vil også være muligt at følge generalforsamlingen live – nærmere info følger…

6/8/20

SKYDNING STARTER OP NU PÅ MANDAG DEN 10. AUGUST.

Vi skyder som altid fra kl. 17 – 19.

OBS! Vi er selvfølgelig opmærksomme på Covid-19 anbefalinger og retningslinjer – og forventer også, I er det. Det indebærer, at vi passer på hinanden; sørger for afspritning af hænder m.m., holder god afstand til hinanden, hvor det er muligt, og at man ikke møder op til træning, hvis man har symptomer.
Vi ses!

11/6/20

Hej venner!
Endelig – vi kan komme i gang igen 😀

Udgangspunktet er, at du er rask, vil være parat til at holde minimum 1 meters afstand fra dine holdkammerater, holder en god håndhygiejne og hoster og nyser i ærmet.

Har du brug for hjælp til at dyrke din idræt, skal du selv have hjælper med. 

Der findes håndsprit på træningsstedet. 

Vi åbner således:

• Aerobic: træning fra den 16. juni
• Badminton: træning fra den 12. juni
• Boccia: træning fra 11. juni
• Bordtennis: træning fra 15. juni
• Bowling: I må desværre vente til efter sommerferien. Nærmere besked kommer.
• El-hockey: træning fra 15. juni
• Floorball: træning fra den 16. juni
• Goalball: træning fra 12. juni
• Kidz Hop og Spring: I må desværre vente til efter sommerferien. Nærmere besked kommer.
• Kidz Håndbold: træning fra 15. juni
• Kørestolsbasket: træning fra 11. juni
• Powerchair floorball: træning fra 11. juni
• Powerchair fodbold: træning fra 11. juni
• Skydning: I må desværre vente til efter sommerferien. Nærmere besked kommer.
• Vild med Dans: træning fra 16. juni
• Svømning i Vadumhallen og på Gl.Lindholm Skole: Starter i næste uge. Særskilte retningslinjer oplyses snarest.

Tag kontakt til din træner dagen INDEN du træner første gang, så I kan få aftaler på plads.

Vi ønsker jer alle en aldeles dejlig sommer, og glæder os til at se jer igen i uge 34.

Sommer hilsner fra Bestyrelsen

10/6/20

Nu kan vi komme i gang igen med en del af vores idrætsgrene 🙂

Torsdag d. 11. juni åbner idrætshallerne og mandag den 15. juni svømmehaller i Aalborg Kommune. Idrætten kommer ikke til at være helt som det “plejer”, da vi har nogle nye rutiner, vi alle skal hjælpes ad med at efterleve. Når det er sagt, så håber vi, at I alle er klar på at hjælpe os og hinanden, så alle får en dejlig oplevelse! Desværre er det ikke alle der kan komme i gang. Efter de nye retningslinjer, må der f.eks. ikke ydes hjælp af vores ansatte til omklædning og i vandet. 

Der vil løbende komme relevant information, så vær’ tålmodige med os. Vi arbejder på højtryk for at blive klar til at tage imod jer på en forsvarlig måde.

Torsdag den 11. juni og mandag den 15. juni fra kl. 10.00 til 12.00 kan kontoret kontaktes hvis der er spørgsmål. 

Vi glæder os til at byde jer velkommen igen. Vi ses!

Med Sportslig Hilsen
Bestyrelsen

7/6/20

OPDATERING VEDR. CORONA 

Vi er meget glade for, at der nu kan åbnes op for idræt i sportshaller og svømmehaller 😀Vi venter med spænding på retningslinjerne fra Aalborg Kommune. Før disse er på plads, må vi ikke starte op. Tror desværre først det bliver sidst på ugen, at disse er klar. Der vil komme besked, når vi ved hvilke idrætsgrene der kan starte med de gældende retningslinjer.

16/5/20

NYT FRA BESTYRELSEN!

Til IHA’s medlemmer 😊

Nu sker der endelig noget. Men vi må desværre nøjes med lidt ad gangen. 

Her er en opdatering på, hvad vi ved for nuværende:

• Bowling: Bliver ikke muligt før efter sommerferien
• Svømning: Bliver ikke muligt før efter sommerferien
• Indendørs idrætter: Endnu ikke muligt – vi afventer den fase af genåbningen der træder i kraft den 8/6
• Kontoret: Nordkraft er lukket frem til og med 8/6. Men der er telefontid hver tirsdag kl. 10-14 og torsdag kl. 10-13 på 98 16 72 82. Ellers kan vi kontaktes pr. mail kontakt@parasportaalborg.dk
• RaceRunning: starter 20/5
• Kajak: starter 17/5
• Fodbold: starter 19/5
• Sejlads: starter 19/5

Det er meget vigtigt, at I ved, at træningen IKKE kommer til at foregå på samme måde og betingelser, som inden corona. Læs retningslinjer for din idræt, inden du tager til træning – og kontakt din træner, for at melde dig klar til træning.

HUSK: der findes ingen 3. halvleg eller social hygge før/efter træning – endnu.

Når der kommer nye retningslinjer, vil vi naturligvis informere jer. Indtil da må I væbne jer med tålmodighed 😊

Vi opfordrer stadigvæk til at holde sammen – hver for sig.

VIGTIGT! Læs vores corona retningslinjer for deltagelse i idræt i IHA. 

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen i IHA

11/5/20

På baggrund af statsministerens udmelding i slutningen af sidste uge, har vi taget den ærgerlige beslutning, at vi aflyser sommerens sportsskole. 

Med uvisheden om i hvilken grad forsamlingsforbuddet lempes og om indendørs aktiviteter i løbet af sommeren bliver muligt, vurderer vi ikke, at det er forsvarligt at gennemføre. Især ikke taget i betragtning, at vi har at gøre meden udsat målgruppe. 

Vi er klar til at lave Danmarks bedste sommersportsskole i uge 26 2021

Pas godt på jer selv og hinanden 

Med sportslig hilsen
Jan Karkov Sørensen
Formand

6/4/20

Formanden har ordet…..

Uha en svær tid vi befinder os i. Vi vil alle så meget, men må så lidt. Klubben er lukket ned, som alt andet i Danmark. Det er meget vigtigt at vi passer på os selv og hinanden. Lyt til alle de råd vi får og overholde reglerne. 

Hvornår vi starter op igen, aner vi ikke. Vi følger de anmodninger vi får fra Statsministeren og Aalborg Kommune. Vi har mange medlemmer der er i risikogruppen og der skal ikke tages chancer. Vi offentliggør her på FB og sender mails ud med opstart.

Jeg kan mærke på kroppen, at jeg ikke får den vigtige motion. Savner I.H.Aalborg, min træning sammen med mit Aqua Spinningshold om mandagen i Vadum og pilates træningen om tirsdagen. Mit vederlagsfrie fysioterapi behandling får jeg hellere ikke, det kan mærkes i ryggen. Det er vigtigt at vi holder os i gang, selv om det er svært. Kom ud i naturen og få frisk luft. Der er mange dejlige steder i Nordjylland, hvor der langt imellem husene og mennesker. Der kan også trænes sammen og hver for sig. Nedenfor er forslag til online selvtræning. Jeg er med på Rikke og Magda‘s Lykkeliga træning hver mandag kl. 17.00 😁

Jeg ønsker jer alle og jeres famile en rigtig god Påske. Glæder mig til mødes med jer igen til idræt. Pas godt på jer selv og hinanden.

Mange sportslige hilsner
Jan Karkov Sørensen
Formand

24/3/20

🛑VIGTIG BESKED!!!🛑

De fleste af jer så nok pressemøde med statsministeren i går, hvor nedlukningen af det danske samfund blev forlænget til og med 13. april. Det gælder selvfølgelig også hos os.

Vi orienterer jer igen, når vi har nyt. Vi håber, I passer godt på hinanden derude.

17/3/20

AFLYSNING: I.H.Aalborgs generalforsamling den 1. april er aflyst. Når der er styr på Corona situationen, vil der blive fastsat ny dato for klubbens generalforsamling. 

Pas godt på jer selv og hinanden.

11/3/20

VIGTIG BESKED! 
Bestyrelsen har besluttet at holde pause med klubbens idræt resten af marts måned p.g.a. Corona virussen. En svær beslutning, men vi vil ikke udsætte vores medlemmer og trænere risiko for smitte. Vi har lyttet til de meldinger der er kommet om at passe godt på hinanden. Mange af vores medlemmer er i højrisiko gruppen og skal nødigt blive smittet. Klubbens kontor udsender i morgen besked til medlemmerne. Håber på jeres forståelse.

Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK